Hudební klub 7.nebe

Telefon: 602 518 386
E-mail: info@7nebe.cz
Web: www.7nebe.cz/

Klub 7.nebe prošel po 11ti letech své existence kompletní rekonstrukcí a změnou koncepce programu do stylu moderního tanečního klubu 21.století. Kromě výrazné změny uspořádání klubu a celkového nadčasového designu je klub vybaven špičkovým zvukem a exkluzivním světelným parkem.

Výraznou změnou prošla také dramaturgie klubu, která se zaměřuje na aktuální taneční proud světové scény.

7.nebe klade důraz na servis pro zákazníky, tak aby byli maximálně spokojeni a rádi se vraceli zpět, ať už za hudbou a skvělou atmosférou, nebo nadstandardním zázemím, který klub svým hostům nabízí.

Otevřeno je od středy do soboty, přičemž středy patří studentským večírkům, čvtrtky jako warm up pro víkend.

Pátky a soboty pak tanečním akcím!

___________________________________________________________________________________________________________________

7.nebe club, which is located in the center of Brno on the Jánská 9 street, passed after the 11 years of its existence, a complete renovation and change of program design in the style of modern dance club of the 21st century.

In addition to the significant changes in the overall organization of the club and timeless design, the club is equipped with cutting-edge sound and lighting exclusive park, which has no precedent in the Moravian metropolis!

Club dramaturgy also underwent a significant change. 7.nebe will now focus on the current flow of the dance world scene.

7.nebe emphasis on customer service, so that visitors are completely satisfied and happy to return back. Whether for music and a great atmosphere or above-standard facilities that the club will offer its guests. The club is completely non-smoking.

The club is open from Monday to Saturday.

Otevřeno/Open:

Pátek: 22:00-05:00
Sobota:22:00-05:00