FAIT Gallery

Telefon: 420601327215
E-mail: fg@faitgallery.com
Web: www.faitgallery.com

Fait Gallery je mladá galerijní instituce, jejíž vznik podnítil a program zaštiťuje brněnský podnikatel Igor Fait. Kromě systematicky budovaného kvalitního výstavního programu je snahou Fait Gallery podporovat rozvoj současného umění a své spektrum zájmu rozšiřuje nad rámec českého i středoevropského kontextu. Mimo to se zasazuje o podporu soukromého sběratelství a upevnění sběratelské vrstvy ve městě s velkou sběratelskou tradicí. Spoluprací se zahraničními galeriemi podporuje české umělce v možnostech expandovat do zahraničí a zpětně realizací výstav zprostředkovává nejen brněnskému publiku tvorbu zahraničních autorů.

//////////////////////////////////////////////////////

Fait Gallery is a young gallery institution and its start was initiated by the Brno native businessman Igor Fait, who also sponsors the programme. Besides systematically building a wide ranging and high-quality exhibition programme, the Fait Gallery‘s aim is to initiate the development of contemporary art and it extends its spectrum of interest beyond the Czech and Central European context. Apart from the above the gallery also supports private art collecting and consolidation of the collectors in the city with a large art collecting tradition. Through cooperation with foreign galleries the Fait Gallery supports Czech artists with possibilities to expand abroad and on the other hand with the realisation of the exhibitions of foreign authors it brings their work not only to the Brno based audience.