Postpost gallery
KULTURA A UMĚNÍ

Postpost gallery
Navigovat Navigovat

Městská část: STŘED
Orlí 22, 60200 Brno


E-mail: gallerypostpost@gmail.com

Postpost gallery je nezávislá galéria a priestor prezentácie súčasného umenia prevažne mladšej generácie vo vitríne mestského podchodu. Ako novovznikajúci projekt (leto 2021), nadväzuje na fenomén off-space galérií v Brne. Priestor tiež vznikol so zámerom podpory voľných realizácií inštalácií autorov a autoriek, alternatívnych spôsobov vystavovania súčasného umenia, bez ohraničenia médiom a sprostredkovania umenia vo verejnom priestore mesta i v období obmedzenosti. Kurátorsky a koncepčne sa prepája s myšlienkami udržateľnosti umenia, boja proti nadprodukcii obsahov i foriem či artikulácie neistôt a kríz súčasnosti. Projekt vzniká s podporou kavárny Spolek a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.
"Vznikajúca vo vlnách súčasnosti, tekutej doby sveta, navyknutého popierať vlastnú podstatu a v mechanizme času transformovať svoje časti do podôb absurdných kombinácií realít. Post svet po postsvete, realita simulakier a post skutočností balansujúcich na hraniciach existencie v post dobe mixu relativity prežívaní."