Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Navigovat Navigovat
541220023
web: www.zsjundrov.cz

Příjemná, bezpečná škola se sborem výborných pedagogických pracovníků a žáků