Lužánky - středisko volného času

Navigovat Navigovat
+420 549 524 111
e-mail: luzanky@luzanky.cz
web: www.luzanky.cz

SVČ Lužánky jsou pověřeny Radou Jihomoravského kraje organizací všech postupových soutěží, přehlídek a předmětových olympiád na území celého Jihomoravského kraje. Velmi úzce též spolupracují s brněnskými vysokými školami, zejména s JAMU a Masarykovou univerzitou.

SVČ Lužánky jsou akreditovanou vysílající a hostitelskou organizací pro Evropskou dobrovolnou službu. Jsou též zastřešující organizací regionálního zastoupení programu Mládež v akci pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
--1.1.2011