Česká mše vánoční v Alfa pasáži


23.12.2022 19:00
Česká mše vánoční v Alfa pasáži
HaDivadlo
Navigovat Navigovat
„Hej, mistře, vstaň bystře!“
Tradiční vánoční setkání nejen členů HaDivadla a society kolem bývalé Kavárny Švanda.
Kdo se chcete aktivně zapojit, bližší informace můžete získat u Marie Ludvíkové.
Srdečně jsou zváni VŠICHNI!

Podobné události