Atelier Multimedia FAVU
KULTURA A UMĚNÍ

Atelier Multimedia FAVU
Údolní 53, Studio: 244; Cabinet: 243, Brno Navigovat Navigovat


Web: multimedia.ffa.vutbr.cz/

Our department is a place for meeting, work, personal experiments, and research, for our doubts and hopes, a place for our visions and dreams, our fancies and utopias, desires and illusions, arguments and discussions, joys and disappointments… all these factors are reflected in our work.
The media of our time constitute our material and through them we make statements about these times. Digital media and new technologies have changed our world in all aspects of life. They have changed our society and thinking and will change it even further. Our goal is to foster new, better, and more human ways of technology use compared to those with which our world is flooded by the commercial media of the consumerist world. We have the means and opportunities to actively participate on the face of our future.

Náš ateliér je místem našich setkávání a místem pro naši práci. Místem pro naše experimenty a zkoumání, pro naše pochyby i naděje, místem pro naše vize a sny, naše fantazie a utopie, naše touhy a iluze, naše hádky a diskuse, naše radosti i zklamání… To vše se promítá do naší práce. Naším pracovním materiálem jsou média naší doby a s jejich pomocí se k této době vyjadřujeme.
Digitální média a nové technologie změnily náš svět ve všech oblastech života. Změnily naši společnost, naše myšlení a i nadále je budou měnit a přetvářet. Naším cílem je vyvíjet a prosazovat nové, lepší a humánnější způsoby využití technologií, než jsou ty, kterými nás zaplavují a manipulují komerční média konzumního světa. Máme prostředky i možnosti, které nám umožňují, abychom se aktivně podíleli na tom, jak bude vypadat naše budoucnost.