Masarykova univerzita
VZDĚLÁNÍ

Masarykova univerzita
Navigovat Navigovat Facebook

Městská část: STŘED
Žerotínovo náměstí 9, Brno


Telefon: 549 49 1111, 549 49 4646
E-mail: info@muni.cz
E-mail: redakce@rect.muni.cz
Web: muni.cz

Masarykova univerzita je vysokou školou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Řadu let je nejžádanější vysokou školou v Česku. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Tuto stránku spravuje Tiskový odbor Masarykovy univerzity: https://www.muni.cz/rect/991040.