Vodojemy Žlutý kopec
OSTATNÍ

Vodojemy Žlutý kopec
Navigovat Navigovat
Tvrdého, Brno
STŘED


Vodojemy Žlutý kopec v Brně se nacházejí mezi ulicemi Tvrdého a Tomešovou na Starém Brně na úbočí Žlutého kopce. Tři vodojemy byly vystavěny postupně mezi 60. lety 19. století a druhým desetiletím 20. století. Z provozu byly vyřazeny v roce 1997.HistorieV roce 1869 byl přijat projekt na výstavbu nového vodovodu v Brně. Výstavba probíhala podle projektu anglického stavitele Thomase Docwryho. V letech 1869–1872 byla postavena úpravna vody v Pisárkách, která odebírala surovou vodu z řeky Svratky nad jezem v Kamenném mlýně. Upravená byla čerpána do dvou tlakových pásem, z nichž nižší tlakové pásmo bylo na Žlutém kopci. V letech 1869–1872 byl postaven první ze zdejších vodojemů, který je tvořen jednou podzemní nádrží o vnitřních rozměrech 45×45 m a hloubce 6 m. Nádrž je vyzděna pálenými červenými cihlami. Druhý vodojem tvoří obdobná nádrž (s rozměry 45×70 m) z let 1896–1900. Třetí vodojem byl vystavěn ve druhém desetiletí 20. století a je tvořen dvěma betonovými nádržemi s rozměry přibližně 30×35 m a 30×45 m a s hloubkou přes 5 m. Mezi prvním a druhým vodojemem stojí bývalý technický domek.Vodojemy na Žlutém kopci byly odstaveny z provozu 18. března 1997, důvodem ukončení provozu byla nízká poloha vodojemů.OdkazyReferenceExterní odkazy Vodojemy při ulici Tvrdého