LOGO, s.r.o.
ZDRAVOTNICTVÍ

LOGO, s.r.o.
Navigovat Navigovat
Vsetínská, Brno
STŘED

Telefon: +420 543 420 666
E-mail: logo@logoped.cz
Web: moje-klinika.cz

Logopedická klinika
s komplexní péčí
Poskytujeme péči v oblastech foniatrie, ORL, logopedie, psychologie, psychiatrie, neurologie, interní lékařství, fyzioterapie, dětský stacionář a lůžkové oddělení.