Muzeum vlakové pošty
PAMÁTKY

Muzeum vlakové pošty
Navigovat Navigovat

Městská část: STŘED
Hlavní nádraží 1 1, 60200 Brno


E-mail: vlakovaposta@email.cz
Web: www.vlakovaposta.cz

1. nástupiště, kolej 701 (kusá za poštou)

Doba, kdy téměř na každém rychlíku byl za lokomotivou modrý poštovní vagón je nenávratně pryč. Ambulantní způsob zpracovávání poštovních zásilek během jízdy je od roku 1997 minulostí na Slovensku a od roku 1999 i v České republice. Jen pár poštovních vagónů je dosud v provozu, ale již jen jako nákladní vůz bez jakéhokoliv vnitřního vybavení a bez posádky. Ty ostatní vozy byly přestavěny, sešrotovány, nebo dosud rezaví na odstavných kolejích po celém území bývalé ČSFR. Nenechme zapomenout na práci poštovních zaměstnanců vlakových pošt.
Tuto odpovědnost na sebe vzalo soukromé Muzeum vlakové pošty.
Poslání muzea
Shromažďováním, zpracováváním a zveřejňováním památek na provoz ambulantních pošt na území bývalého Československa, zajistit, aby tradice zaniklého řemesla posádek ambulantních pošt nebyla zapomenuta.