Industra Art

Navigovat Navigovat
+420733209359
e-mail: anna@industra.space
web: industra.space

Industra Art je otevřený komunikační prostor pro současné umění a jinou spřízněnou kulturní činnost.

V rámci širokého záběru aktivit probíhajících v prostoru Industry tvoří program galerie jednu z dalších spojnic, která propojuje rozličné zájmové skupiny a společenská témata. Základním principem a posláním dramaturgického plánu je otevřenost a pružnost, díky které je možné reagovat na aktuální podněty.

Naší snahou je podporovat nejrůznější výstavní projekty a iniciativy, poskytnout místo pro jejich zázemí a zajistit podmínky k realizaci. Galerie tedy není v tomto smyslu institucí, jež by z vlastní iniciativy připravovala klasický výstavní plán, ale naopak představuje prostor, v němž se z větší části realizují představy, jež přicházejí z vnější potřeby široké kulturní a umělecké scény v rámci veřejné vyhlášovaných výzev.

https://industrabrno.cz/cs/galerie/opencall/

Možnosti galerie doplňují ateliéry. Jejichž posláním je zajišťovat prostor pro čerstvé absolventy uměleckých škol, začínající a rezidenční umělce.

https://industrabrno.cz/cs/ateliery/

Našim posláním je motivovat umělce k aktivnějšímu přístupu k směřování vlastní umělecké činnosti a sebeprezentaci.