Pedagogická fakulta MU
VZDĚLÁNÍ

Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7, Brno

Navigovat Navigovat
+420 549 49 1111
e-mail: info@ped.muni.cz
web: www.ped.muni.cz/

SOUČASNÉ VEDENÍ:

Děkan - Jiří Němec
Proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení, statutární zástupce děkana - Vladimír Richter
Proděkan pro magisterské studium a celoživotní vzdělání - David Kroča
Proděkan pro výzkum a akademické záležitosti - Tomáš Janík
Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy - Simona Koryčánková
Proděkan pro strategii a internacionalizaci - Karel Pančocha
Tajemnice - Daniela Němcová