Kavárna Anděl

Navigovat Navigovat
e-mail: kavarnik@kavarna-andel.cz
web: kavarna-andel.cz/

Kavárna je též tréninkovým pracovištěm sociální služby Diecézní charity Brno: Sociální rehabilitace – Kavárna Anděl. Poskytuje tak osobám s lehkým mentálním postižením bezpečný, vstřícný a podporující prostor pro získání a rozvoj sociálních, komunikačních a pracovních kompetencí, které jim umožní překonávat každodenní reálné situace a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce.