Centrum pro cizince Brno

Navigovat Navigovat
+420 533 433 540
e-mail: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz
web: www.cizincijmk.cz

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců je projekt Jihomoravského kraje, který je spolufinancován z národního fondu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Centrum svou činností podporuje začlenění cizinců do české společnosti. Hlavním cílem je zajistit rovný přístup k integračním službám a ke kvalifikované integrační podpoře.

Ve spolupráci s partnery poskytujeme bezplatně tyto služby:

•Odborné sociální a právní poradenství,
•kurzy českého jazyka a počítačů,
•asistenci při jednání na úřadech,
•bezplatný přístup k internetu,
•možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku,
•přednášky, workshopy a semináře pro širokou i odbornou veřejnost,
•volnočasové aktivity a další služby (viz sekce „Další služby“).

Naše služby jsou určeny:
•cizincům ze třetích zemí (tj. zemí mimo EU), kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky (mající povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu; mající dlouhodobé vízum; mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU; jsou v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na území; jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu; jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU),
•osobám, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl, doplňková ochrana).

Kromě služeb pro cizince, poskytuje Centrum informace a podporu i majoritě vč. orgánů veřejné správy, a to ve spolupráci s aktéry integrace v regionu. Aktuálně jsou partnery v projektu Diecézní charita Brno, OPU - Organiace na pomoc uprchlíkům, Lipka a ZŠ a MŠ Staňkova 14, Brno.