YOGA BRNO
YOGA BRNO
Zábrdovická 25/2, Brno

Navigovat Navigovat
724 698 698
e-mail: info@yogabrno.cz
web: www.yogabrno.cz

Přijďte si zacvičit HOT YOGU, Power yogu, Hatha yogu, Vinyasa yogu, Fitness yogu, Dynamic yogu Zdravotní cvičení, Bodybalance aj.