Areálová knihovna FSI
VZDĚLÁNÍ

Areálová knihovna FSI
Navigovat Navigovat Facebook
Technická 2, Brno
KRÁLOVO POLE

Telefon: 541 142 183
E-mail: lib@fme.vutbr.cz
Web: knihovna.fme.vutbr.cz/

Naši knihovnu najdete ve druhém patře budovy A4. Je určena nejen pro studenty Fakulty strojního inženýrství v Brně, ale také pro studenty z jiných fakult, jiných škol, nebo odborné veřejnosti.

V knihovně najdete 125 studijních míst, 21 počítačů, 2 kopírky a scanner. Také můžete využít řezačku papíru, laminovačku, přístroj na termovazbu, nebo na vazbu kroužkovou.

Fond Areálové knihovny je zaměřen na literaturu z oblasti techniky, strojírenství, technologie, materiálů, energetiky, techniky prostředí, ekologie, automatizace, dopravních strojů, stavebních strojů, chemické technologie, matematiky a fyziky.