Alliance française de Brno
VZDĚLÁNÍ

Alliance française de Brno
Moravské náměstí 15, Brno

Navigovat Navigovat
+420 608 874 299
e-mail: info@afbrno.cz
web: www.afbrno.cz

Alliance française je organizace založená v Paříži roku 1883, jejímž cílem je šířit francouzský jazyk a frankofonní kulturu, a to prostřednictvím výuky francouzského jazyka, organizování kulturních aktivit a provozování frankofonní mediatéky.

Sdružuje příznivce francouzské a frankofonní kultury, pořádá kurzy francouzštiny všech úrovní (běžné jazykové kurzy, konverzační kurzy, kurzy pro děti), zároveň také umožňuje zájemcům skládat mezinárodní zkoušky DELF a DALF.

Kromě výukových aktivit se soustředí na organizování kulturních a společenských akcí (koncerty, výstavy, divadelní představení, přednášky) a na projekci frankofonních filmů.
Zájemcům poskytuje aktuální informace o Francii a frankofonních zemích, umožňuje zapůjčení knih, CD, DVD i časopisů.

______________________________________L’Alliance française de Brno est une association de droit local à but non lucratif dont les deux objectifs principaux sont la diffusion du français et de la culture française sur Brno et la région Moravie du Sud.

Associée à différents partenaires culturels, elle organise des cours de français pour tous les niveaux (cours de langue réguliers, cours de conversation, cours pour enfants), et permet aux apprenants de préparer et passer les diplômes que sont le DELF et le DALF.

Les activités de l'Alliance se portent également sur l'organisation d'événements culturels et sociaux (concerts, expositions, représentations théâtrales, conférences) et la projection de films en français.
La médiathèque permet aux personnes intéressées par l'actualité française et les pays francophones d'emprunter livres, CD, DVD et magazines français.