Moravská zemská knihovna
VZDĚLÁNÍ

Moravská zemská knihovna
Navigovat Navigovat Facebook

Městská část: STŘED
Kounicova 65a, Brno


Telefon: 541 646 201
E-mail: mzk@mzk.cz
Web: www.mzk.cz

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace.

Jako veřejná knihovna umožňuje:

Půjčování knih - půjčujeme českou a zahraniční literaturu. Díky zákonu o povinném výtisku nabízíme téměř veškerou českou produkci od roku 1934. Bohatý fond cizojazyčné literatury nabízí také naše zahraniční knihovny (anglická, americká, německá, rakouská, španělská).
Prezenční půjčování periodik - díky povinnému výtisku periodik nabízíme také širokou produkci české, ale i zahraniční periodické literatury na všech nosičích (mikrofilmy, mikrofiše, elektronické zdroje či CD).
Přístup k elektronickým informačním zdrojům - nabízíme přístup do placených zahraničních i českých informačních databází.
Přístup k internetu - přístup k internetu je zabezpečen prostřednictvím wifi a počítačových terminálů.
Podílíme se na společenském životě města, pořádáme celou řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost.