Univerzitní shop Scalanterie

Navigovat Navigovat
549 491 185
e-mail: scalanterie@muni.cz

Univerzitní shop Scalanterie je obchodní prostor Masarykovy univerzity, který se nachází ve vstupním foyer Univerzitního kina Scala v centru Brna.