Malá Amerika
SLUŽBY

Malá Amerika
Hybešova 1, Brno

Navigovat Navigovat
+420720969191
e-mail: info@mala-amerika.cz
web: www.mala-amerika.cz

Nachází se v areálu nákladní části brněnského nádraží. Vznikla v letech 1894-97 při rekonstrukci a rozšíření zdejší nádražní části. Tehdejší Severní dráha zde postavila moderní patrové skladiště se dvěma úrovněmi kolejí a třemi skladištními podlažími, které byly navzájem spojeny výtahy. Jde o velice kvalitní zdobnou historizující halovou stavbu průmyslového charakteru, postavenou z režného zdiva. V přízemí objektu lze dosud vidět jednu z dochovaných částí původního viaduktu, postaveného zde v roce 1839.
///
Projekt skladiště, jedné z nejzajímavější průmyslových staveb své doby, která vytváří pomyslnou podnož panoramatu části historického jádra Brna s dominantou Petrova, je dílem dvojice technických úředníků Severní dráhy císaře Ferdinanda Wilhelma Asta a Hartwiga Fischela z let 1894–1897. Architektonické řešení skladiště je pravděpodobně dílem Hartwigovým.
Na krajní administrativní objekt, přístupný z Úzké ulice, navazuje dlouhé těleso vlastní stavby, rozčleněné do krátkých úseků o jedné ose termálních oken a větších celků s pěticemi okenních os vymezených štíty. Koncová zbývající osa jakoby předpokládala, že stavba může být dále prodlužována.
Pro průmyslové objekty a zčásti i pro styl pozdního historismu je typická kombinace neomítané cihly se štukovými dekorativními prvky, která se uplatňuje také u objektu brněnského skladiště. Ve své době bylo vysoce oceňováno rovněž jeho dispoziční řešení a zejména pilovité uspořádání nákladních ramp, která navrhl F. W. Ast.
Název "Malá Amerika" je zřejmě odvozen z funkce skladiště jako překladového prostoru zboží ze zámoří.
Širší součástí areálu je těleso rozšířeného viaduktu a ocelový železniční most nad Úzkou ulicí.
zdroj: http://goo.gl/5D7pqm
///
vjezd do male ameriky http://www.mala-amerika.cz/kudy-k-nam/