ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 (ZŠ OSMEC)

Navigovat Navigovat
+420 545 212 165
e-mail: info@osmec.cz
web: www.osmec.cz

ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 se nachází v centru Brna. Škola se specializuje na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - se sociálním znevýhodněním. Podařilo se nám vytvořit a uvést do života komplexní výchovně vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním programem. Ve škole pracují kroužky hudební, taneční soubor Merci, dramatický, výtvarný, keramický, přírodopisný, sportovní a kroužky informatiky, přípravy na přijímací zkoušky, dále kroužky pro nadané žáky, kroužky doučování a kroužek školního časopisu Amaro Jilo a posilovna.

Naše škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě MŠ, přípravný ročník, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání). Ve škole pracují asistenti pedagogů a školní poradenské pracoviště. Škola se cíleně věnuje rozvoji moderních vzdělávacích metod opírajících se o IT technologie. Ve škole máme kromě tří počítačových učeben i dvě učebny s interaktivní tabulí (1.i 2. stupeň), které využíváme i v odpoledních hodinách. Práce školy v oblasti IT byla v roce 2006 oceněna udělením čestného názvu Informační centrum SIPVZ.

Škola se účastní výstav, filmových a divadelních představení, projektů a soutěží, pořádá besedy s osobnostmi, organizuje zájezdy, školy v přírodě.